Translation

Perl Module: Kernel/System/CustomerUser/DB.pm
English
This email address is already in use for another customer user.
65/630
Context English Norwegian Bokmål State
PGP encrypt only PGP-kryptering kun
SMIME sign only Kun SMIME-skilt
SMIME encrypt only SMIME krypter bare
PGP and SMIME not enabled. PGP og SMIME er ikke aktivert.
Skip notification delivery Hopp over levering av varsler
Send unsigned notification Send usignert varsel
Send unencrypted notification Send ukryptert varsling
Configuration Options Reference Referanse for konfigurasjonsalternativer
This setting can not be changed. Denne innstillingen kan ikke endres.
This setting is not active by default. Denne innstillingen er ikke aktiv som standard.
This setting can not be deactivated. Denne innstillingen kan ikke deaktiveres.
This setting is not visible. Denne innstillingen er ikke synlig.
This setting can be overridden in the user preferences. Denne innstillingen kan overstyres i brukerinnstillingene.
This setting can be overridden in the user preferences, but is not active by default. Denne innstillingen kan overstyres i brukerpreferansene, men er ikke aktiv som standard.
Customer user "%s" already exists. Kundebruker "%s" eksisterer allerede.
This email address is already in use for another customer user. Denne e-postadressen er allerede i bruk for en annen kundebruker.
before/after før/etter
between mellom
e.g. Text or Te*t f.eks. Tekst eller Te*t
Ignore this field. Ignorer dette feltet.
This field is required or Dette feltet er obligatorisk eller
The field content is too long! Innholdet i feltet er for langt!
Maximum size is %s characters. Maksimal lengde er %s tegn.
Sanity checks for database. Sanitetssjekker for database.
Deploy the ACL configuration. Distribuer ACL-konfigurasjonen.
Deployment completed, perfect! Utrullingen fullført, perfekt!
Migrate database table auto_responses. Migrer databasetabell auto_responses.
Migration failed. Migrering mislyktes.
Migrate database table auto_response. Migrer databasetabell auto_response.
Migration completed, perfect! Migrering fullført, perfekt!
OTOBO Cache cleanup. OTOBO Cache-opprydding.

Loading…

User avatar rubjo

New translation

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

This email address is already in use for another customer user.
Denne e-postadressen er allerede i bruk for en annen kundebruker.
3 months ago
User avatar rubjo

Translation uploaded

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

This email address is already in use for another customer user.
Denne e-postadressen er allerede i bruk for en annen kundebruker.
6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
customer kunde OTOBO 10

Source information

Source string comment
Perl Module: Kernel/System/CustomerUser/DB.pm
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
i18n/otobo/otobo.nb_NO.po, string 3647