Translation

Template: AdminGroup
English
It's useful for ASP solutions.
33/310
Context English Norwegian Bokmål State
Go back to Web Service Gå tilbake til Web Tjenester
Here you can view older versions of the current web service's configuration, export or even restore them. Her kan du se eldre versjoner av gjeldende web tjeneste konfigurasjon, eksportere og gjenopprette dem.
Configuration History List Konfigurasjons-historikk
Version is
Create time Opprettelses tid
Select a single configuration version to see its details. Velg en konfigurasjons-versjon for å se dens detaljer.
Export web service configuration Eksporter konfigurasjonenn for web tjenesten
Restore web service configuration Gjenopprett web tjeneste konfigurasjonen
Do you really want to restore this version of the web service configuration? Vil du virkelig gjenopprette denne versjonen av nettjenestekonfigurasjonen?
Your current web service configuration will be overwritten. Din nåværende nettjenestekonfigurasjon vil bli overskrevet.
Group Management Administrasjon: Grupper
Add Group Legg til gruppe
Edit Group Endre gruppe
The admin group is to get in the admin area and the stats group to get stats area. 'admin'-gruppen gir tilgang til Admin-området, 'stats'-gruppen til Statistikk-området.
Create new groups to handle access permissions for different groups of agent (e. g. purchasing department, support department, sales department, ...). Opprett grupper for å håndtere tilgangsrettigheter for forskjellige grupperinger av saksbehandlinger (f.eks. salgsavdelingen, service, innkjøp, osv.)
It's useful for ASP solutions. Det er nyttig for ASP-løsninger.
System Log Systemlogg
Here you will find log information about your system. Her finner du logg-informasjon fra systemet ditt.
Hide this message Skjul denne meldingen
Recent Log Entries Siste Loggmeldinger
Facility Innretning
Message Text;Chatmeldingstekst;;False;;;Perl
Mail Account Management Administrasjon: E-postkontoer
Add Mail Account Legg til e-postkonto
Edit Mail Account for host Rediger e-postkonto for vert
and user account og brukerkonto
Filter for Mail Accounts Filter for e-postkontoer
Filter for mail accounts Filter for e-postkontoer
All incoming emails with one account will be dispatched in the selected queue. Alle innkommende e-poster med én konto vil bli sendt i den valgte køen.
If your account is marked as trusted, the X-OTOBO headers already existing at arrival time (for priority etc.) will be kept and used, for example in PostMaster filters. Hvis kontoen din er merket som klarert, vil X-OTOBO-overskriftene som allerede eksisterer ved ankomsttid (for prioritet osv.) beholdes og brukes, for eksempel i PostMaster-filtre.
Outgoing email can be configured via the Sendmail* settings in %s. Utgående e-post kan konfigureres via Sendmail*-innstillingene i %s.

Loading…

User avatar tore

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

It's useful for ASP solutions.
Det er nyttig for ASP-løsninger.
2 months ago
User avatar tore

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

It's useful for ASP solutions.
Det er nyttig for ASP-løsninger
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminGroup
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
i18n/otobo/otobo.nb_NO.po, string 1050