Translation

Perl Module: Kernel/Modules/AdminNotificationEvent.pm
English
All agents with write permission for the ticket
47/470
Context English Norwegian Bokmål State
OTOBO as provider OTOBO som en leverandør
Operations Handlinger
OTOBO as requester OTOBO som en etterspørrer
Invokers Påkallere
Got no WebserviceHistoryID! Fikk ingen WebserviceHistoryID!
Could not get history data for WebserviceHistoryID %s Kunne ikke hente historikkdata for WebserviceHistoryID %s
Group updated! Gruppe oppdatert!
Mail account added! E-postkonto lagt til!
Email account fetch already fetched by another process. Please try again later! Henting av e-postkonto er allerede hentet av en annen prosess. Prøv igjen senere!
Dispatching by email To: field. Utsending etter oppføringer i To:-felt.
Dispatching by selected Queue. Utsending etter valgt kø.
Agent who created the ticket Agent som opprettet billetten
Agent who owns the ticket Saksbehandleren som eier saken
Agent who is responsible for the ticket Agenten som er ansvarlig for saken
All agents watching the ticket Alle saksbehandlere som overvåker saken
All agents with write permission for the ticket Alle saksbehandlere med skrivetilgang til saken
All agents subscribed to the ticket's queue Alle agenter abonnerte på billettens kø
All agents subscribed to the ticket's service Alle agenter abonnerte på billettens tjeneste
All agents subscribed to both the ticket's queue and service Alle agenter abonnerte på både billettens kø og service
Customer user of the ticket Kundebruker av billetten
All recipients of the first article Alle mottakere av den første artikkelen
All recipients of the last article Alle mottakere av den siste artikkelen
Invisible to customer Usynlig for kunden
Visible to customer Synlig for kunden
PGP environment is not working. Please check log for more info! PGP-miljøet fungerer ikke. Vennligst sjekk loggen for mer informasjon!
Need param Key to delete! Trenger param nøkkel for å slette!
Key %s deleted! Nøkkel %s slettet!
Need param Key to download! Trenger param nøkkel for å laste ned!
No such package! Ingen slik pakke!
No such file %s in package! Ingen slik fil %s i pakken!
No such file %s in local file system! Ingen slik fil %s i lokalt filsystem!

Loading…

User avatar tore

Translation changed

OTOBO 10 / OTOBONorwegian Bokmål

All agents with write permission for the ticket
Alle saksbehandlere med skrivetilgang til saken
2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Bokmål
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Perl Module: Kernel/Modules/AdminNotificationEvent.pm
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
i18n/otobo/otobo.nb_NO.po, string 2914