Translation

Template: AdminACLEdit
English
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
0/1750
Context English Lithuanian State
ACLs ACL taisyklės
Please note: This table represents the execution order of the ACLs. If you need to change the order in which ACLs are executed, please change the names of the affected ACLs. Svarbu: Ši lentelė apibrėžia ACL taisyklių eiliškumą. Norėdami pakeisti šį eiliškumą, pakeiskite susijusių ACL taisyklių pavadinimus.
ACL name ACL pavadinimas
Comment Komentaras
Validity Galiojimas
Export Eksportuoti
Copy Kopijuoti
No data found. Nerasta duomenų.
No matches found. Nerasta atitikmenų.
Edit ACL %s Redaguoti ACL
Edit ACL Redaguoti ACL
Go to overview Eiti į peržiūrą
Delete ACL Ištrinti ACL
Delete Invalid ACL Ištrinti negaliojantį ACL
Match settings Tapatumo nustatymai
Set up matching criteria for this ACL. Use 'Properties' to match the current screen or 'PropertiesDatabase' to match attributes of the current ticket that are in the database.
Change settings Keisti nustatymus
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Nustatykite, ką norite pakeisti, jei kriterijai atitinka. Atminkite, kad „Galimas“ yra baltasis sąrašas, „Negalimas“ - juodasis sąrašas.
Check the official %sdocumentation%s. Patikrinkite oficialią% sdokumentaciją%s.
Show or hide the content Slėpti arba rodyti turinį
Edit ACL Information Pakeisti ACL informaciją
Name Vardas
Stop after match Radus atitikmenį sustoti
Edit ACL Structure Redaguoti ACL struktūrą
Save ACL Išsaugoti ACL
Save Išsaugoti
or arba
Save and finish Išsaugoti ir pabaigti
Cancel Atšaukti
Do you really want to delete this ACL? Ar tikrai norite ištrinti šią ACL taisyklę?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Sukurkite naują ACL pateikdami duomenis. Sukūrus ACL Jūs galėsite pridėti konfigūracijos elementus redagavimo būsenoje.

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Lithuanian
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminACLEdit
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
i18n/otobo/otobo.lt.po, string 32