Translation

Template: AdminAbout
English
About
0/100
Context English Czech State
Change settings Změna nastavení
Set up what you want to change if the criteria match. Keep in mind that 'Possible' is a white list, 'PossibleNot' a black list. Nastavte, co chcete změnit, pokud se kritéria shodují. Myslete na to, že "možné" je "white list" a "nemožné" je "black list".
Check the official %sdocumentation%s. Zkontrolovat oficiální %sdokumentaci%s.
Show or hide the content Zobrazit nebo skrýt obsah
Edit ACL Information Upravit informace ACL
Name Jméno
Stop after match Stop po shodě
Edit ACL Structure Upravit strukturu ACL
Save ACL Uložit ACL
Save Uložit
or nebo
Save and finish Uložit a dokončit
Cancel Storno
Do you really want to delete this ACL? Opravdu chcete smazat toto ACL?
Create a new ACL by submitting the form data. After creating the ACL, you will be able to add configuration items in edit mode. Vytvořte nové ACL odesláním dat formuláře. Po vytvoření ACL budete moci v editačním režimu přidávat konfigurační položky.
About
Toggle this widget Přepnout tento widget
This language is not present or enabled on the system. This text could be deleted if it is not needed anymore.
Remove Language Odebrat jazyk
Text Text
Message body Tělo zprávy
This field is required and must have less than 4000 characters. Toto pole je povinné a musí mít délku kratší než 4000 znaků.
Remove About Language
Add new language Přidat nový jazyk
Save Changes Uložit změny
Calendar Management Správa kalendáře
Add Calendar Přidat kalendář
Edit Calendar Upravit kalendář
Calendar Overview Přehled kalendáře
Add new Calendar Přidat nový kalendář
Import Appointments Import událostí

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Czech
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string comment
Template: AdminAbout
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
i18n/otobo/otobo.cs.po, string 48