User avatar None

Suggestion added

OTOBO 10 / ImportExportPolish

Template was deleted successfully.
Usuwanie szablonu zakończone powodzeniem.
11 days ago
User avatar None

Suggestion added

OTOBO 10 / ImportExportPolish

There was an error deleting the template. Please check the logs for more information.
Wystąpił błąd podczas usuwania szablonu. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź dziennik zdarzeń.
11 days ago
User avatar None

Suggestion added

OTOBO 10 / ImportExportPolish

Deleting template...
Usuwanie szablonu...
11 days ago
User avatar None

Suggestion added

OTOBO 10 / ImportExportPolish

To use this module, you need to install ITSMConfigurationManagement or any other package that provides back end for objects to be imported and exported.
Aby korzystać z tego modułu, należy zainstalować pakiet ITSMConfigurationManagement lub dowolny inny pakiet, który zapewnia zaplecze do importowania i eksportowania obiektów.
11 days ago
User avatar None

Suggestion added

OTOBO 10 / ImportExportPolish

Delete this template
Usuń ten szablon
11 days ago
User avatar None

New string to translate

OTOBO 10 / OTOBOPolish

New string to translate 2 months ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update 2 months ago
User avatar None

New strings to translate

OTOBO 10 / OTOBOPolish

New strings to translate 5 months ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update 5 months ago
User avatar None

New strings to translate

OTOBO 10 / OTOBOPolish

New strings to translate 9 months ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update 9 months ago
User avatar None

New string to translate

OTOBO 10 / OTOBOPolish

New string to translate a year ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update a year ago
User avatar None

New strings to translate

OTOBO 10 / OTOBOPolish

New strings to translate a year ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update a year ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update a year ago
User avatar None

New strings to translate

OTOBO 10 / OTOBOPolish

New strings to translate a year ago
User avatar None

Resource update

OTOBO 10 / OTOBOPolish

Resource update a year ago
User avatar None

New strings to translate

OTOBO 10 / OTOBOPolish

New strings to translate a year ago

Search